ВКУ КНТЕУ КНТЕУ

ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Фото кабінету

КАДРОВИЙ СКЛАД МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Мельникова Марина Борисівна

Луценко Ольга Вікторівна


з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада
(штатний працівник, сумісник)

Педагогічний
стаж

Стаж роботи
на даній посаді

1.

Мельникова
Марина Борисівна

Методист, спеціаліст вищої категорії,
штатний працівник;
як викладач – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

15 років

10 років

2.

Луценко Ольга Вікторівна

Методист, спеціаліст другої категорії,
штатний працівник;
як викладач – спеціаліст
І категорії, старший викладач.

18 років

4 роки

У методичному кабінеті працюють 2 методисти: Мельникова Марина Борисівна, Луценко Ольга Вікторівна. (В минулому році працювала методистом Сафонова С.П.) Вони безпосередньо підпорядковані директору училища, тісно співпрацюють з заступником директора з навчальної роботи, заступником директора з виробничого навчання, заступником директора з виховної роботи, заступником директора з курсової підготовки, старшими майстрами.

Методисти співпрацюють з усіма педагогічними працівниками училища: майстрами виробничого навчання (47 осіб, з них 13 мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії, 20 – «майстер виробничого навчання І категорії), викладачами (58 осіб, з них, 10 особам присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», 21 - «спеціаліст першої категорії», 28 – «спеціаліст вищої категорії», 9 особам присвоєно педагогічне звання «старший викладач», 7 особам - «викладач-методист». Отже кадровий склад педагогічних працівників складається з досвідчених і молодих педагогічних працівників, які виступають у ролі і педагогів, і учнів один для одного: досвідчені передають набутий досвід, знання і професійні вміння, а молоді діляться своєю енергією і життєрадісністю, допомагають старшим у освоєнні інформаційно-комунікаційних технологій.

Педагогічні працівники почувають себе комфортно у методичному кабінеті: він світлий і чистий, оснащений сучасними офісними меблями (зручні столи, крісла, стільці у достатній кількості); естетично розміщені зелені вазони, красиво оформлені дипломи та нагороди, стенди і плакати; є кондиціонер, який створює здоровий мікроклімат, тихо звучить приємна музика. Двері методичного кабінету завжди відкриті для всіх педагогічних працівників, сюди вони звертаються за порадами щодо розробки планів і програм, змісту і оформлення відкритих уроків і виховних годин, сценаріїв предметних тижнів, доопрацювання доповідей і статей, підготовки до засідань міських методичних секцій, шкіл педагогічної майстерності, конференцій, розробки державних стандартів, комплексних контрольних робіт і завдань, тестових завдань, екзаменаційних білетів, критеріїв оцінювання, з питань підготовки до конкурсів професійної майстерності учнів і майстрів виробничого навчання, оформлення навчальної документації, за рекомендаціями щодо підбору необхідної інформації тощо. І всі педагоги впевнені, що завжди їх зустрінуть привітно, вони отримають кваліфіковану відповідь, допомогу і підтримку, їх роботи будуть ретельно прочитані і надані необхідні рекомендації.

 Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив училища

Методична проблема, над якою зараз працює педагогічний колектив училища звучить так: «Навчити учнів самостійно здобувати і використовувати знання». Під час відвідування курсів підвищення кваліфікації для методистів ПТНЗ при Академії педагогічних наук України ми ще раз впевнилися, що ця проблема надзвичайно актуальна для всієї світової освітянської спільноти. Навчити учнів самостійно вчитися – це головне завдання сучасного педагогічного працівника, це основний напрямок, за яким розвивається сучасна світова педагогіка і психологія. Головним є формування творчої особистості, яка легко пристосовується до змін. Висуваються зовсім інші вимоги до викладача і навчального процесу. Викладач виступає не джерелом інформації, а координатором самостійної, наполегливої і творчої роботи учнів щодо пошуку необхідної інформації, її аналізу, відбору, систематизації і головне, використання у практичні діяльності. Відбувається інтенсифікація навчального процесу за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій, полегшується мобільність учнів і викладача. Тільки в цьому випадку здобуваються ґрунтовні знання і вміння, виховується звичка підвищувати свій професійний і культурний рівень впродовж всього життя.